Numer wpisu
59/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew i 40, 0 m2 krzewów, rosnących na terenie działki nr 2325/9, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Św. Józefa 4 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00320/06
Data wydania
2006-12-11
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ, ul. Św. Józefa 4; 44 - 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 42-23-011, wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-01-09