Numer wpisu
61/B/2007
Dotyczy
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00084/06
Data wydania
2006-11-14
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Rybnickie Służby Komunalne, ul. Jankowicka 41B, 44-200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy GPZON
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-01-09