Numer wpisu
62/B/2007
Dotyczy
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00085/06
Data wydania
2006-11-15
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Auto-Złom Edward Borowski, ul. Sportowa, 44-273 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-01-09