Numer wpisu
63/B/2007
Dotyczy
Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Znak sprawy
Ek I-7661/00030/06
Data wydania
2006-11-27
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
TOI TOI Systemy Sanitarne Sp. z o.o., ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa Przedstawicielstwo TOI TOI Systemy Sanitarne Sp. z o.o., ul. Świerczewskiego 115, 42-500 Będzin
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, pokój nr 12
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-01-09