Numer wpisu
64/B/2007
Dotyczy
Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Znak sprawy
Ek I-7661/00031/06
Data wydania
2006-11-30
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
WC SERWIS Bańska, Kucharski Sp. J., ul. Pod Borem 10, 41-808 Zabrze
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, pokój nr 12
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-01-09