Numer wpisu
65/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 29 szt. drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki nr 191/6, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ks. Piotra Skargi 46 w Rybniku – Niewiadom.
Znak sprawy
Ek I-7635/00319/06
Data wydania
2006-12-13
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Rzymsko – Katolicka Parafia Bożego Ciała i św. Barbary, ul. Ks. Piotra Skargi 46; 44 - 273 Rybnik 11
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-01-09