Numer wpisu
66/B/2007
Dotyczy
na usunięcie 10 szt. drzew gat. topola z tereu zieleni miejskiej: plac zabaw przy ul. Górnośląskiej w Niedobczycach, skwer przy ul. Saint Vallier, zieleniec im. R. Biegeszowej ul. Chrobrego
Znak sprawy
Ek I-7635/00323/06
Data wydania
2006-12-07
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Zarząd Zieleni Miejskiej ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, ul. Chrobrego 2 pok. 013
Sposób zakończenia postępowania
decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
-
Numery innych kart
-
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-01-09