Numer wpisu
67/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 696/61, będącej w zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gzelskiej 7 w Rybniku - Chwałęcice.
Znak sprawy
Ek I-7635/00317/06
Data wydania
2006-12-11
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 27 im. Jarosława Dąbrowskiego, ul. Gzelska 7; 44 - 292 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 42-23-011, wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-01-09