Numer wpisu
71/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki nr 3820/141, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Władysława Reymonta w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00334/06
Data wydania
2006-12-15
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 42-23-011, wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-01-09