Numer wpisu
74/B/2007
Dotyczy
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00084/05
Data wydania
2006-10-10
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Kompania Węglowa S.A., KWK "Rydułtowy-Anna", ul. Leona 2, 44-280 Rydułtowy
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy terenu położonego przy ul. Sportowej
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-01-09