Numer wpisu
75/B/2007
Dotyczy
Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00108/05
Data wydania
2006-11-15
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
"EKO" M.Golik, J.Konsek, J.Serwotka S.J., ul. Kościuszki 45a, 44-200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy zbierania odpadów przy ul. Kolberga
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-01-09