Numer wpisu
80/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata, zlokalizowanych na terenie działki nr 2161/288, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stawowej w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00337/06
Data wydania
2006-12-22
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
AUTOMOBILKLUB ŚLĄSKI, ul. Stanisława 4; 40 – 014 Katowice
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 42-23-011, wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-01-09