Numer wpisu
82/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku robinia akacjowa, zlokalizowanych na terenie działki nr 3183/194, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ul. Tadeusza Kościuszki 55 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00349/06
Data wydania
2007-01-04
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA, ul. Tadeusza Kościuszki 55; 44 - 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 42-23-011, wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-01-09