Numer wpisu
84/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew, zlokalizowanych na terenach działek nr: 246, 248, 249, 1257/1160, administrowanych przez wnioskodawcę, położonych przy ulicy Rudzkiej 13 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00336/06
Data wydania
2006-12-27
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. 3 Maja 12; 44 - 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-01-09