Numer wpisu
86/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki nr 3903/8, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Władysława Jagiełły 39 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00348/06
Data wydania
2007-01-09
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 42-23-011, wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-01-09