Numer wpisu
87/B/2007
Dotyczy
Decyzja naliczająca administracyjną karę pieniężną za nielegalne usunięcie 4 szt. drzew gatunków: sosna pospolita – 2 szt., dąb czerwony - 2 szt. z terenu działki nr 628/16, położonej przy ulicy Józefa Szulika w Rybniku - Chwałowice.
Znak sprawy
Ek I-7635/00328/06
Data wydania
2007-01-22
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Firma „SKANSKA” S.A., ul. Śląska 18; 44 – 206 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 42-23-011, wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-04-13