Numer wpisu
91/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku olsza czarna, rosnącego na terenie działki nr 1227/154, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Niedobczyckiej 21 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00002/07
Data wydania
2007-01-11
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 42-23-011, wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-04-13