Numer wpisu
92/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 23 szt. drzew, zlokalizowanych na terenie działki nr 4016/41, stanowiącej park leśny „Wiśniowiec”, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Gliwickiej w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00347/06
Data wydania
2007-01-11
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Zarząd Zieleni Miejskiej, ul. Pod Lasem 64; 44 – 210 Rybnik 15
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-04-13