Numer wpisu
94/B/2007
Dotyczy
wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia: Budowa obiektu handlowo-usługowo-magazynowego przy Obwiedni Południowej oraz budowa zjazdu publicznego z ulicy Obwiednia Południowa oraz pylonu reklamowego w Rybniku"
Znak sprawy
Ek I-7624/00143/06
Data wydania
2007-01-05
Nazwa organu
prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Ancoma Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 51 00-695 Warszawa
Miejsce przechowywania
Urzad Miasta Rybnika, Wydział Ekologii ul. Chrobrego 2 pok. 013
Sposób zakończenia postępowania
decyzja umarzająca postępowanie jako bezprzedmiotowe
Zastrzeżenie informacji
-
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-04-13