Numer wpisu
95/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 9 szt. drzew, zlokalizowanych na terenach działek o nr: 250/23 i 1856/19, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy 3 Maja 24 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00008/07
Data wydania
2007-01-16
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
ZGROMADZENIE SIÓSTR URSZULANEK UNII RZYMSKIEJ DOM ZAKONNY ul. 3 Maja 24; 44 - 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 42-23-011, wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-04-13