Numer wpisu
96/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna, zlokalizowanego na terenie działki nr 4419/93, będącej w zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Piasta w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00003/07
Data wydania
2007-01-22
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, ul. Mikołowska 25; 44 - 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 42-23-011, wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-04-13