Numer wpisu
98/B/2007
Dotyczy
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wraz zezwoleniem na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00090/06
Data wydania
2006-12-29
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Carrefour Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy Centrum Handlowego przy ul. Gliwickiej 45
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-04-13