Numer wpisu
99/B/2007
Dotyczy
Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów
Znak sprawy
Ek I-7672/00137/02
Data wydania
2006-12-12
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-04-13