Numer wpisu
100/B/2007
Dotyczy
Sprzeciw do Informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Znak sprawy
Ek I-7663/00092/06
Data wydania
2006-12-19
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
"S&D" S.C. Sebastian Tokarski, Dariusz Kozioł APTEKA, ul. Gliwicka 45, 44-200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-04-13