Numer wpisu
102/B/2007
Dotyczy
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Znak sprawy
Ek I-7663/00094/06
Data wydania
2006-12-21
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
GAJAWI P.P.H.U. Gabriel Rogut, ul. Kopernika 56/60, 90-553 Łódź
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-04-13