Numer wpisu
103/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 21 szt. drzew gatunku topola włoska, rosnących na terenie działki nr 1992/98, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Zebrzydowiciej 103 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00004/07
Data wydania
2007-01-18
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoby finasowe
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 42-23-011, wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-04-13