Numer wpisu
106/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki nr 2049/69, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Chwałowickiej 31 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00005/07
Data wydania
2007-01-29
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO im. Stanisława Staszica, ul. płk. ks. W. Kubsza 12; 44 – 300 Wodzisław Śląski
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 42-23-011, wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-04-13