Numer wpisu
110/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku robinia akacjowa, zlokalizowanych na terenie działki nr 1777/101, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy 1 Maja 93 w Rybniku - Chwałowice.
Znak sprawy
Ek I-7635/00019/07
Data wydania
2007-01-24
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Mikołaja Kopernika, ul. 1 Maja 93; 44 - 206 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 42-23-011, wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-04-13