Numer wpisu
113/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 1236/148, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Dworek w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00017/07
Data wydania
2007-01-26
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 42-23-011, wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-04-13