Numer wpisu
116/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku topola włoska, zlokalizowanego na terenie działki nr 1976/45, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jędrzeja Śniadeckiego 7 w Rybniku - Boguszowice.
Znak sprawy
Ek I-7635/00027/07
Data wydania
2007-01-31
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Jędrzeja Śniadeckiego 7; 44 - 253 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 42-23-011, wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-04-13