Numer wpisu
118/B/2007
Dotyczy
Decyzja odmawiająca wyd. zezwol. na usunięcie 1 szt. drzewa gat. jesion wyniosły o obwodzie pnia 365cm, rosnącego na terenie działki nr 2601/265, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sportowej 127 w Rybniku – Niewiadom.
Znak sprawy
Ek I-7635/00009/07
Data wydania
2007-02-15
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Kompania Węglowa S.A. Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego „Rydułtowy - Anna”, ul. Leona 2; 44 - 280 Rydułtowy
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnik Wydział Ekologii, pok. 013, tel. 4392023, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-04-13