Numer wpisu
119/B/2007
Dotyczy
Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla adaptacji budynku dawnej hali obudów dla potrzeb emulgatorowni i magazynowania olejów i smarów w KWK Jankowice w Rybniku
Znak sprawy
Ek I-7624/00043/06
Data wydania
2006-11-03
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Kompania Węglowa S.A., Oddział KWK Jankowice, ul. Jastrzębska 12 , 44-253 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013 tel. 4223011 wew 7033
Zastrzeżenie informacji
Decyzja ostateczna
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-04-16