Numer wpisu
120/B/2007
Dotyczy
Decyzji umarzającej w/s budowy hali magazynowo- skladowej przy ul. Prostej 13 w Rybniku
Znak sprawy
Ek I-7624/00061/06
Data wydania
2006-06-26
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Koltrans, Józef Kołoczek, ul. Prosta 13, 44-200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013 tel. 4223011 wew 7033
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-04-16