Numer wpisu
122/B/2007
Dotyczy
Postanowienia o braku obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przebudowy gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia relacji Szobiszowice Świerklany- odc. Rybnik Boguszowice, ul. Patriotów
Znak sprawy
Ek I-7624/00063/06
Data wydania
2006-08-29
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Górnośląska Spółka Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu, ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013 tel. 4223011 wew 7033
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-04-16