Numer wpisu
125/B/2007
Dotyczy
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Znak sprawy
Ek I-7663/00091/06
Data wydania
2007-01-15
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o., Śląski Zakład Przewozów Regionalnych w Katowicach, ul. Dworcowa 8, 40-012 Katowice
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy Sekcji Przewozów Pasażerskich w Rybniku przy ul. Piłsudskiego 18
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-04-16