Numer wpisu
126/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku wierzba iwa, zlokalizowanego na terenie działki nr 1124/1, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Podmiejskiej 7 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00046/07
Data wydania
2007-02-12
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Firma Mitsui Babcock Polska sp. z o.o., ul. Podmiejska 7; 44 - 207 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnik Wydział Ekologii, pok. 013, tel. 4392023, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-04-16