Numer wpisu
127/B/2007
Dotyczy
Postanowienie w sprawie zmiany zezwolenia na prowadzeni działalnosci w zakresie odzysku odpadów
Znak sprawy
Ek I-7671/00002/02
Data wydania
2007-01-25
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Kompania Węglowa S.A. KWK "Chwałowice", ul. 1 Maja 26, 44-206 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Postanowienie jest opinią w postępowaniu prowadzonym przez Wojewodę Śląskiego
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-04-16