Numer wpisu
128/B/2007
Dotyczy
Decyzja na wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku klon jesionolistny, o obwodach pni 123 cm i 130cm, zlokalizowanych na terenie działki nr 1128/2, położonej przy ulicy Kolejowej, na wysokości nr 16 w Rybniku
Znak sprawy
Ek I-7635/00039/07
Data wydania
2007-02-16
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Gliwicach z siedzibą: 44 – 100 Gliwice, ul. Dubois 12
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pok. 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-04-16