Numer wpisu
129/B/2007
Dotyczy
Decyzja odmawiająca wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku dąb szypułkowy, rosnącego na terenie działki nr 2538/264, będącej własnością wnioskodawcy, położonej przy ulicy Reymonta w Rybniku
Znak sprawy
Ek I-7635/00035/07
Data wydania
2007-02-19
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pok. 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-04-16