Numer wpisu
130/B/2007
Dotyczy
Decyzja zezwalająca na usunięcie 2 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata o obwodach pni: 125 cm i 178 cm, rosnących na terenie działki nr 3072/138, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Kpt. Janiego w Rybniku
Znak sprawy
Ek I-7635/00049/07
Data wydania
2007-02-20
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pok. 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-04-16