Numer wpisu
131/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 13 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 125/1 i 126/1, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicy Jastrzębskiej w Rybniku – Boguszowice.
Znak sprawy
Ek I-7635/00041/07
Data wydania
2007-02-22
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Kompania Węglowa S.A. Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego „Jankowice”, ul. Jastrzębska 12; 44 – 253 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnik Wydział Ekologii, pok. 013, tel. 4392023, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-04-16