Numer wpisu
133/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gatunku topola berlińska, rosnących na terenie działki nr 252/16, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Partyzantów w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00061/07
Data wydania
2007-02-28
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
KLUB SPORTOWY „SILESIA” RYBNIK, ul. Wolna 175; 44 – 203 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnik Wydział Ekologii, pok. 013, tel. 4392023, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-04-16