Numer wpisu
134/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 18 szt. drzew i 4 m2 krzewów, rosnących na terenie działki nr 1986/7, będącej w użyczeniu wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gruntowej w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00053/07
Data wydania
2007-02-28
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Przedsiębiorstwo Getex Tadeusz Goł, ul. Gliwicka 38; 44 – 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 43-92-023, wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-04-16