Numer wpisu
136/B/2007
Dotyczy
Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00078/06
Data wydania
2007-01-25
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
P.P.U.H. TREX-HAL Sp. z o.o., ul. ! Maja 26, 44-206 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy rekultywacji przy ul. Skalnej
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-04-16