Numer wpisu
139/B/2007
Dotyczy
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00034/05
Data wydania
2005-05-05
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
P.P.U.H. Marion, Maria Podleśny, ul. Wyzwolenia 45, 44-200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy punktu skupu złomu przy ul. Zebrzydowickiej 117
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-04-16