Numer wpisu
140/B/2007
Dotyczy
Zmiana decyzji Prezydenta Miasta Rybnika nr Ek I 7635/00269/06 z dnia 24.X.2006 r., zezwalającej na usunięcie 43 szt. drzew z terenu działki nr 1037/72, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Pogodnej.
Znak sprawy
Ek I-7635/00269/06
Data wydania
2007-03-01
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Państwo Beata i Mirosław Koźlik, ul. Za Torem 25 b; 44 - 203 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnik Wydział Ekologii, pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-04-16