Numer wpisu
141/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. trójzrostu drzewa gatunku wierzba krucha, rosnącego na terenie działki nr 5330/262, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy 3 Maja w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00058/07
Data wydania
2007-03-15
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Firma GC INVESTMENT Sp. z o.o., ul. Kolejowa 54; 40 – 606 Katowice
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnik Wydział Ekologii, pok. 013, tel. 4392023, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-04-16