Numer wpisu
143/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 1789/103, będącej we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stanisława Małachowskiego w Rybniku - Boguszowice.
Znak sprawy
Ek I-7635/00059/07
Data wydania
2007-03-06
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 42-23-011, wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-04-16