Numer wpisu
144/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 1429/21 i 1238/51, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Mglistej 5 i Św. Maksymiliana 7 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00070/07
Data wydania
2007-03-06
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANOWA PRZY ELEKTROWNI „RYBNIK”, ul. Mglista; 44 – 207 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnik Wydział Ekologii, pok. 013, tel. 4392023, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-04-16