Numer wpisu
146/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew, zlokalizowanych na terenie działki nr 1966/29, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Józefa Pukowca 2, 3, 6 w Rybniku - Chwałowice.
Znak sprawy
Ek I-7635/00076/07
Data wydania
2007-03-07
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANOWA „CENTRUM”, ul. Śląska 18; 44 – 206 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnik Wydział Ekologii, pok. 013, tel. 4392023, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-04-16